RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Přidat článek Konference Rio+20: Od udržitelného rozvoje k ústupu? do kategorie

Rozvojová studia

Konference Rio+20: Od udržitelného rozvoje k ústupu?

Vydáno: 8.10.2012
Autor: PhDr. Jan Outlý Ph.D.

Podrobné informace o konferenci naleznete v pdf formátu zde.

Pořádají: Katedra rozvojových studií Přírodověd. fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

                 Česká a slovenská asociace Římského klubu

                 Společnost pro trvale udržitelný život v ČR a SR

 

Termín a místo konání: 8. listopadu 2012 v Divadle hudby, Denisova 47, Olomouc Příjem přihlášek: do 19. října 2012

 

 

Účel a cíl konference:

      V roce 2012 si připomínáme řadu výročí, která mají vztah k formulování a prosazování dlouhodobě udržitelného rozvoje. Uplynulo 40 let od vydání první zprávy Římskému klubu "Limity růstu", 40 let od první konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu (a založení Programu OSN pro životní prostředí - UNEP), 25 let od vzniku konceptu udržitelného rozvoje a publikování zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj "Naše společná budoucnost", 25 let od podepsání Montrealského protokolu, týkajícího se narušení ozónové vrstvy, 20 let od konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, 20 let od založení Millennium Project (a 15 let od vydání první "Zprávy o stavu budoucnosti"), 20 let od návrhu Alberta Gorea na globální Marshallův plán, 15 let od Kjótského protokolu (týkajícího se omezení emisí skleníkových plynů) a 10 let od Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Zároveň nám tři roky chybí do chvíle, kdy by měly být naplněny Rozvojové cíle tisíciletí přijaté OSN v roce 2000.

      20. - 22. června letošního roku se uskutečnila konference OSN o udržitelném rozvoji "Rio+20". Představitelé států se nedohodli prakticky na ničem podstatném, jen si potvrdili závazky z předchozích konferencí. Možná bude jednou právě toto setkání vnímáno jako mezník, kdy pohasly naděje na účinné prosazování udržitelného rozvoje v nadnárodním, řesp. Globálním měřítku.

      Měli bychom připustit a promýšlet alternativu, že se úsilí o dlouhodobě udržitelný rozvoj nepodaří (pro nedostatek odhodlání, času, nebo obojího). Slovy autora hypotézy Gaia Jamese Lovelocka: "Už je pozdě na udržitelný rozvoj, my potřebujeme trvale udržitelný ústup." 

Pokud bychom i v tomto selhali, čeká nás pravděpodobně období velkého civilizačního otřesu - období chaosu, rozvratu a anarchie.

 

Cílem konference je tedy pokusit se promýšlet alternativy k udržitelnému rozvoji, jejich rizika a příležitosti

rio.pdf