RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Soutěž pro mladé vědecké pracovníky> Rozvojová studia Ph.D.

Přesunout kategorii Rozvojová studia Ph.D. do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Rozvojová studia Ph.D.

 

Nový podkategorie Rozvojová studia Ph.D.

 

Rozvojová studia Ph.D.

Vyhlášení soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. o nejlepší práci v oblasti rozvojových studií

V rámci projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky  a v souladu se Statutem soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí vyhlašuje Univerzita Palackého v Olomouci soutěž v oblasti rozvojových studií.

Přihlášku je nutné zaslat do 31. března 2013 na adresu:

Katedra rozvojových studií

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

17. listopadu 12

771 46 Olomouc

 

Kontaktní osoba: Mgr. Milada Dušková (email: milada.duskova@upol.cz, tel. +420 585 634 595)

Náležitosti přihlášky:

  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • datum narození;
  • adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, email;
  • pracovní zařazení a adresa pracoviště;
  • 2 x výtisk soutěžní práce;
  • 1 x elektronická verze soutěžní práce (na CD).

 

Celostátní kolo soutěže se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové v květnu 2013.

Tři nejúspěšnější soutěžící postupují do finále vítězů, které se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové v září 2013.

 Pravidla a průběh soutěže se řídí Statutem, který je přiložen, stejně jako je k dispozici na www.resareas.cz .