RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Soutěž o nejlepší studentskou práci> Mezinárodní vztahy

Přesunout kategorii Mezinárodní vztahy do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Mezinárodní vztahy

 

Nový podkategorie Mezinárodní vztahy

 

Mezinárodní vztahy

Vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mezinárodních vztahů

V rámci projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky  a v souladu se Statutem soutěže o nejlepší studentskou práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí (dále jen Statut) vyhlašuje Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.  soutěž v oblasti mezinárodních vztahů.

Přihlášku je nutné zaslat do 31. března 2013 na adresu:

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Mgr. Šárka Moravcová, Ph.D.

Nerudova 3
118 50 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Moravcová, Ph.D. (email: moravcova@iir.cz, tel. +420 251 108 310)

Náležitosti přihlášky:

  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • datum narození;
  • adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, email;
  • informace o současném studiu, u absolventů informace o absolvovaném studiu (univerzita, fakulta, studijní program, studijní obor, rok studia)
  • potvrzení o studiu nebo o datu absolvování;
  • 2 x výtisk soutěžní práce;
  • 1 x elektronická verze soutěžní práce zaslaná na email moravcova@iir.cz.

 

Celostátní kolo soutěže se uskuteční v Praze v květnu 2013.

Tři nejúspěšnější soutěžící postupují do finále vítězů, které se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové v září 2013.

Pravidla a průběh soutěže se řídí Statutem, který je přiložen, stejně jako je k dispozici na www.resareas.cz.