RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Soutěž o nejlepší studentskou práci> Latinskoamerická studia

Přesunout kategorii Latinskoamerická studia do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Latinskoamerická studia

 

Nový podkategorie Latinskoamerická studia

 

Latinskoamerická studia

Vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti latinskoamerických studií

V rámci projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a v souladu se Statutem soutěže o nejlepší studentskou práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí (dále jen Statut) vyhlašuje Univerzita Hradec Králové soutěž v oblasti latinskoamerických studií.

Přihlášku je nutné zaslat do 31. března 2013 na adresu:

Katedra politologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Myšička (email: stanislav.mysicka@uhk.cz, tel. +420 493 331 262)

Náležitosti přihlášky:

  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • datum narození;
  • adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, email;
  • informace o současném studiu, u absolventů informace o absolvovaném studiu (univerzita, fakulta, studijní program, studijní obor, rok studia)
  • potvrzení o studiu nebo o datu absolvování;
  • 2 x výtisk soutěžní práce;
  • 1 x elektronická verze soutěžní práce (na CD).

 

Celostátní kolo soutěže se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové v květnu 2013.

Tři nejúspěšnější soutěžící postupují do finále vítězů, které se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové v září 2013.

Pravidla a průběh soutěže se řídí Statutem, který je přiložen, stejně jako je k dispozici na www.resareas.cz.