RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Soutěž pro mladé vědecké pracovníky> Latinskoamerická studia Ph.D.

Přesunout kategorii Latinskoamerická studia Ph.D. do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Latinskoamerická studia Ph.D.

 

Nový podkategorie Latinskoamerická studia Ph.D.

 

Latinskoamerická studia Ph.D.

Vyhlášení soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. o nejlepší práci v oblasti latinskoamerických studií

V rámci projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a v souladu se Statutem soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí vyhlašuje Univerzita Hradec Králové soutěž v oblasti latinskoamerických studií.

Přihlášku je nutné zaslat do 31. března 2013 na adresu:

Katedra politologie
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Myšička (email: stanislav.mysicka@uhk.cz, tel. +420 493 331 262)

Náležitosti přihlášky:

  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • datum narození;
  • adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, email;
  • pracovní zařazení a adresa pracoviště;
  • 2 x výtisk soutěžní práce;
  • 1 x elektronická verze soutěžní práce (na CD).

 

Celostátní kolo soutěže se uskuteční v květnu 2013.

Tři nejúspěšnější soutěžící postupují do finále vítězů, které se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové v září 2013.

Pravidla a průběh soutěže se řídí Statutem, který je přiložen, stejně jako je k dispozici na www.resareas.cz.