RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Soutěž o nejlepší studentskou práci> Asijská studia

Přesunout kategorii Asijská studia do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Asijská studia

 

Nový podkategorie Asijská studia

 

Asijská studia

V rámci projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky  a v souladu se Statutem soutěže o nejlepší studentskou práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí (dále jen Statut)

vyhlašují

Metropolitní univerzita Praha a Univerzita Palackého v Olomouci

soutěž pro studenty českých vysokých škol

o nejlepší studentskou práci v oblasti

ASIJSKÁ STUDIA

 

Každý zájemce je povinen zaslat nejdéle do 31.3.2012 přihlášku. Její náležitosti jsou následující:

  • jméno a příjmení soutěžícího;
  • datum narození;
  • adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, telefon, email;
  • informace o současném studiu (univerzita, fakulta, studijní program, studijní obor, rok studia);
  • 2 x výtisk soutěžní práce;
  • 1 x elektronická verze soutěžní práce (na CD).

 

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Němečková, Ph.D., email: tereza.nemeckova@mup.cz

Adresa pro zaslání přihlášky:

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Propokova 16/100

Praha 3 Žižkov

130 00

Celostátní kolo soutěže se uskuteční 23.5.2013 na Metropolitní univerzitě v Praze. Tři nejúspěšnější soutěžící získají nejen finanční ceny, ale i možnost postupu do finále vítězů, které se uskuteční v září 2013 na Univerzitě v Hradci Králové.

Pravidla a průběh soutěže se řídí Statutem, který přiložen k této výzvě, stejně jako je k dispozici na www.resareas.cz.