RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci

Datum události:12. 9. 2013 14:00:00
Konec události:12. 9. 2013 15:30:00

Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na přednášku

MUDr. Juraje Mesíka

Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci

 

                “Polstoročie systematickej rozvojovej pomoci / spolupráce prinieslo rozličné výsledky: niektoré kedysi chudobné krajiny sú dnes porovnateľne bohaté ako my, iné (najmä v Afrike a Južnej Ázii) sú na tom dnes rovnako a niekedy horšie ako pred 50 rokmi. Analyzovať prečo je to tak je dôležité a zaujímavé, nemenej zaujímavé je ale aj uvažovať o perspektívach rozvojovej pomoci v nasledujúcich rokoch a dekádach. Súhra viacerých dôležitých globálnych trendov naznačuje, že onedlho môžeme byť svedkami prudko rastúcej potreby rozvojovej a humanitárnej pomoci v celých dnes relatívne prosperujúcich a strategicky dôležitých regiónoch (think MENA) kombinovanej s rýchlo klesajúcou kapacitou mnohých krajín OECD pomoc poskytovať (think PIGS). Čo z toho vyplýva pre priority a ciele rozvojovej pomoci v budúcnosti?”

 

Kdy: čtvrtek 12. září, 14.00-15.30

Kde: Katedrae rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci, učebna 5007 (5. patro)

Prosím, svoji účast potvrďte do 11. září  na emailovou adresu petr.pavlik@upol.cz.

Studentům Mgr. a Ph.D. budou proplaceny náklady na dopravu na základě originálních jízdních dokladů.


O přednášejícím:

MUDr. Juraj Mesík je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Bol zakladajúcim predsedom Strany Zelených a poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, neskôr mnoho rokov pôsobil v mimovládnom sektore ako riaditeľ Nadácie Ekopolis, člen Grémia tretieho sektora a správnych rád viacerých nadácií a občianskych organizácií.  V prvej dekáde 21. storočia pracoval ako starší špecialista Svetovej banky vo Washingtone a podieľal sa na rozvojových projektoch v Tanzánii, Nigérii, Keni, Thajsku, Moldavsku a inde. Od svojho návratu z USA prednáša o výzvach globálneho vývoja – predovšetkým problematikách zmien klímy, ropného zlomu a potravinovej bezpečnosti - na UK v Bratislave a UP v Olomouci. V roku 2012 vyšla jeho kniha “Obor a trpaslík: Slováci, Česi a perspektívy Afriky”. Je otcom troch synov a autorom početných článkov, komentárov a rozhovorov uverejnených v mienkotvorných médiách v SR aj zahraničí.