RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Humanitární kongres Olomouc 2013

Datum události:11. 10. 2013 8:00:00
Konec události:11. 10. 2013 17:30:00

HUMANITÁRNÍ KONGRES
OLOMOUC 2013

Jedinečný Humanitární kongres, pořádá skupina nevládních organizací letos již podruhé, tentokrát v Olomouci.
Kongresu se pravidelně zúčastňují přední odborníci z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií. Během kongresu si vyměňují zkušeností, informace a nápady z oblasti humanitární pomoci.
Kongres navazuje na loňskou tradici, probírá dlouhodobě řešená témata a vyvolává diskuse o tématech aktuálních, týkajících se humanitární pomoci.


Téma: Humanitární pomoc – nezávislost v ohrožení?


Odborníci z České republiky i ze zahraničí vystoupí v jednotlivých panelových diskuzích s odborným i obecným zaměřením a podělí se o své praktické i teoretické zkušenosti na poli humanitární pomoci.


Diskuze zahrnují např. témata: Odolnost (resilience) – nové paradigma nebo staré téma v novém hávu?, Sýrie – humanitární pomoc v ozbrojeném konfliktu, Nové technologie, Vývoj humanitární pomoci v evropském kontextu, „Český panel“, Okamžité vs pomalu se rozvíjející katastrofy, nebo Studentský panel…


Cílem druhého humanitárního kongresu je zvýšit povědomí v oblasti humanitární pomoci zejména u studentů, pracovníků z oblasti humanitární a rozvojové oblasti a široké veřejnosti.
Důvodem pořádání Kongresu v Olomouci je snaha pořadatelů o přiblížení této tématiky studentům univerzit Olomouce, Brna, Ostravy a dalších měst.

Kdy a kde?
Pátek, 11. 10. 2013
Regionální centrum Olomouc s.r.o.
Jeremenkova 40B
772 00 OLOMOUC
Czech Republic

Kontakt:
Vladimír Kučera
info@humanitarnikongres.cz
tel: +420 777 842 869

Podrobné informace, včetně registrčního formuláře, naleznete zde: www.humanitarnikongres.cz

Pořádající organizace:

ADRA