RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Reflexe nezápadního politického myšlení

Datum události:28. 5. 2013 10:00:00
Konec události:28. 5. 2013 16:00:00

 

Reflexe nezápadního politického myšlení

28. května 2013

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

PROGRAM

10:00      Zahájení

Prof. Petr Drulák, ÚMV, Praha; IPS a IMS FSV, UK v Praze

10:15 – 12:00      Prezentace nejlepších studentských prací s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí v rámci soutěže RESAREAS

Moderuje: Šárka Moravcová, Ph.D., ÚMV, Praha

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. vyhlásil v lednu 2013 v rámci projektu OP VK Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027) soutěž o nejlepší studentskou práci v oblasti mezinárodních vztahů se zaměřením na mimoevropské oblasti. Soutěžící, kteří na základě nezávislých posudků a doporučení odborné komise postoupili do užšího kola odprezentují své práce.

12:00 – 13:00      Oběd

13:15 – 15:00      Reflexe nezápadního myšlení

Moderuje: Šárka Moravcová, Ph.D., ÚMV, Praha

  • Doc. Petr Kratochvíl, ředitel ÚMV, Praha: Je islámská demokracie možná?
  • Věra Veselá, Ph.D., ÚMV, Praha: Idea demokracie v současné politice Afghánistánu a střední Asie
  • Prof. Petr Drulák, ÚMV, Praha; IPS a IMS FSV, UK v Praze: Metafyzika čínského politického myšlení
  • Pavlína Springerová, Ph.D., děkanka FF, UHK: Koncept indigenismu a jeho dopady na bolívijskou politiku

 

15:00 – 15:30      Přestávka na kávu

15:30 – 16:00      Vyhlášení 3 nejlepších prací soutěže RESAREAS v oblasti mimoevropských oblastí

Nejlepší práce vyhlásí a ceny předá předseda odborné komise Prof. Petr Drulák.

RSVP: registrace@iir.cz, pondělí, 27. května.

Studentům magisterských a Ph. D. programů z univerzit v Královéhradeckém, Olomouckém a Středočeském kraji budou hrazeny cestovní náklady na základě předložení originálních cestovních dokumentů.